Istorija

Velika Srbija Jugoslavija Masoni

Radeći godinama u Dokumentarnom programu RTS Dragan Kolarević je realizovao nekoliko veoma zanimljivih projekata... (detaljnije)
cena:
1584.00 din.

Do "konačnog rešenja" : Jevreji u Srbiji - 2. izdanje

Izuzetan istoričarski poduhvat. Posle studije Jevreji u Pirotu, Leblova je napravila celokupnu istoriju Jevreja na Balkanu od 1520. godine... (detaljnije)
cena:
2332.00 din.

Maršal Žukov, moj otac - 2.izdanje

Maršal Žukov je najveći general i strateg na pobedničkoj strani u Drugom svetskom ratu. Maršal je odbranio Moskvu, Lenjingrad i Staljingrad... (detaljnije)
cena:
872.00 din.

Zaveštanje Atlantide

Moderno čovečanstvo je na prekretnici. Neki autori i crkveni pisci, sledeći Apokalipsu po Jovanu, smatraju da čovečanstvo živi svoje poslednje decenije i da nam sledi globalni sukob svetskih razmera koji će, kao u Pekićevoj 1999. ili Kjubrikovoj Odiseji decenije... (detaljnije)
cena:
1320.00 din.

Na Kosovu

Putopis Ivana Ivanića o Kosovu i Metohiji predstavlja važan izvor za poznavanje srpskih prilika u ovim krajevima, kako političkiuh tako i crkvenih, društvenih i kulturnih, u nesigurnim vremenima na početku 20. stoleća... (detaljnije)
cena:
792.00 din.

Autobiografija generala Franka

I posle više od 80 godina od svog završetka, kod nas je Španski građanski rat, u kojem su se borili brojni srpski i jugoslovenski komunisti, poznat jedino u osnovnim crtama... (detaljnije)
cena:
1584.00 din.