Roman

Roman o bunilu

Dragojlovićev ROMAN O BUNILU napisan je u (post)modernom maniru u formi dijaloga, tehnikom „skinuto s trake“. Književni postupak je pojednostavljen, sveden na dijalog koji se pokreće ad hok između likova koji predstavljaju me- štane provincije ili nosioce lokalne vlast... (detaljnije)
cena:
792.00 din.

Pariski šešir

Bilo je ugodno čitati taj roman, iskomponovan takoreći kao neka od starih narodnih zagonetki, otuda u njemu primamljivi dijaloški obrti, jer iz njega izbija tvoja emotivna srodnost s onim najboljim, i tvoja spontana čestitost prema stvarima sveta, sa životom čija neponovljivost samo uvećava predanost čitaoca... (detaljnije)
cena:
880.00 din.

Ta tako otmena kurva

Jednog januarskog dana 1949. Godine u bioskopu „Delisijas” daje se projekcija filma „Gilda”... (detaljnije)
cena:
952.00 din.

Sno(m)viđenja

Na vrlo koncizan, čini se svesno suspregnut način, bez razmaha naracije, ali zato još sugestivnije i dramatičnije... (detaljnije)
cena:
784.00 din.

Rezervisano

Dokle jedan veliki rezervisani autobus može da te odvede? Dalje nego što umišljena filozofija može i da sanja. ... (detaljnije)
cena:
1112.00 din.

Lutajuća dama

Uvodni roman možda i ključne trilogije (“Rasa”) španskog klasika Pija Barohe, Lutajuća dama, polazi od stvarnog događaja, anarhističkog atentata na kralja Alfonsa XIII... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Služiteljka

Ovo je roman o jednom živahnom liku u današnjici koji naprosto izleće iz stranica ovog romana. Uz vetar nade ponovo otkrivamo Istanbul u novom ruhu današnjice.... (detaljnije)
cena:
632.00 din.

Stari grad

U romanu Stari grad Ljubisavljević evocira kulturno-socijalnu sliku Beograda iz šezdesetih godina prošlog veka... (detaljnije)
cena:
704.00 din.