Sveti Petar Atonski u vizantijskoj i južnoslovenskoj tradiciji


ISBN:
978-86-531-0611-9
pismo:
ćirilica
strana:
206
format:
B5
godina izdanja: 2020.
teaser-text:

Pred piscima koji pokušavaju da objave „ono što je čovek dužan radi ljubavi Božje činiti nasamo” (Sveti Onufrije) nalaze se nekolika rešenja. U kratkom
Žitiju Pavla Tivejskog Sveti Jeronim svoju nameru eksplicitno ograničava na to da ispriča početak i kraj Pavlovog života, jer o njegovoj „srednjoj dobi niko od ljudi ne može znati ništa”

povez:
broš

Pred piscima koji pokušavaju da objave „ono što je čovek dužan radi ljubavi Božje činiti nasamo” (Sveti Onufrije) nalaze se nekolika rešenja. U kratkom
Žitiju Pavla Tivejskog Sveti Jeronim svoju nameru eksplicitno ograničava na to da ispriča početak i kraj Pavlovog života, jer o njegovoj „srednjoj dobi niko od ljudi ne može znati ništa”. S druge strane, Sveti Ata­nasije Aleksandrijski glavnu pažnju posvećuje unu­tarnjem razvoju Antonijeve ličnosti, ko­­­ji je narativno prikazan kao borba za sa­­vr­šenstvo. U ovako postavljenoj priči asketa više ni­je jedino lice: njegova duho­vna bor­ba po­­sta­će prava, katkad naturalistički pri­­­­­­­kazana bit­ka protiv čudovišnih na­pa­da­­ča. Ovu kon­­cepciju, poput mnogih podviž­ničkih žitija, sledi i Žitije Svetog Pe­tra Aton­skog. Međutim, pisac Nikola svog junaka dodatno profiliše: veliki svetite­lji i Bogorodica od početka nagoveštavaju i određuju njegov asketski put, anđeo-hranitelj ga ne napušta do smrti, ovaj „skriveni sluga Gospodnji” na poseban se način objavljuje svetu, a potom biva proslavljen po svojim čudotvornim moštima.
Poput hagiografa Nikole, i naš Teodosije je tri stoleća kasnije video „bes­po­­ročan, bezmetežan, besplotan i bestelesan, skoro anđeoski” život sve­to­gorskih isposnika i istakao ga kao vrhunski uzor svakome monahu. Uopšte nije isključeno da je, pišući ove redove u Žitiju Svetog Save, mislio i na prvog atonskog pustinožitelja. Doista, Sveti Petar, „atonsko svetilo”, koji je sve prevazišao „svetlošću trpljenja”, kako ga je docnije video i pesnik Genadije, nastavio je da obasjava tesni i mukotrpni, ali izabrani i željeni put svetogorskih i svih ostalih budućih podvižnika.

List Price: 1,320.00 din.
Price: 1,056.00 din.