Dušan Kosović

Stres

„Ako želite da saznate kako da živite i da se borite sa stresom ovo je prava knjiga za vas.”... (detaljnije)
cena:
880.00 din.

Tako sam govorio

Možda će mojim čitaocima, ipak, biti neobično kako sam gotovo u kontinuitetu komentarisao teme ne samo iz mog profesionalnog djelokruga već i iz ovdašnje društvene stvarnost... (detaljnije)
cena:
648.00 din.

Izabrana dela Dušana Kosovića (I-V)

Iz zamašnog stvaralačkog opusa akademika dr Dušana Kosovića, psihoanalitičara svetskog glasa, našla su se samo ona dela za koje je autor verovao da će ih prihvatiti... (detaljnije)
cena:
3476.00 din.

Tragovi

„Tragovi“ su originalna autorova autobiografi ja. U njoj se sa proživljenošću lucidnog opservatora obznanjuje mladost, profesija, putovanja, prijateljstvo i starost... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Na obali nade

„Na obali nade“ je nedavno dovršeni spis, u kome se Kosović pojavljuje kao intelektualac kome je stalo da se odredi i prema neodgonetnutoj prošlosti i prema dramatičnoj savremenosti... (detaljnije)
cena:
660.00 din.

Psihoanaliza Karen Hornaj

„Psihoanaliza Karen Hornaj“ je spis u kome je autor protumačio temelje psihoanalitičke teorije od Sigmunda Frojda do Karen Hornaj... (detaljnije)
cena:
748.00 din.

Stres

„Stres“ je kompleksno delo u kome se pokazuje kakostresna situacija postaje svakodnevna čovekova pratilja i egzistencijalna zamka... (detaljnije)
Rasprodato

Zapisi

„Zapisi“ su verovatno najintrigantnije i najprovokativnije delo akademika dr Dušana Kosovića. ispisivao ga je godinama, a dovršio ga je letos.... (detaljnije)
cena:
748.00 din.