Una Popović

Hajdeger o slikarstvu : Franc Mark, Vinsent Van Gog, Pol Sezan, Paul Kle

Studija koja se nalazi pred čitaocem posvećena je Hajdegerovoj (Martin Heidegger) filozofiji umetnosti, odnosno njegovim razmatranjima slikarstva. Ova značajna tema u interpretacijama Hajdegerove misli još uvek nije dobila adekvatan tretman i obradu... (detaljnije)
cena:
968.00 din.